Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023

W dniach od 12 do 18 lutego 2021 roku trwały konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu skarżyskiego w sprawie projektu  Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023.

W trakcie konsultacji można było zgłaszać własne uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr.sko@wp.pl .

W ww. okresie wpłynęły dwa wnioski. Jeden dotyczył uściślenia informacji dot. nowopowstałej jednostki w Gminie Skarżysko Kościelne. W drugim z wniosków wskazano dwa błędy pisarskie.  Propozycje zostały przyjęte. Program uzupełniono o powyższą informację oraz usunięto wskazane błędy.

26 lutego 2021
Paweł Perkowski

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023

Informujemy, iż w dniach od 12 do 18lutego 2021 roku odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023.W trakcie konsultacji można zgłaszać własne uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr.sko@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023”.

 

W załączeniu:

 1. Projekt Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Skarżyskiego na lata 2021- 2023.
 2. Formularz konsultacyjny.
12 lutego 2021
Paweł Perkowski

Nowe wzory wniosków

Pojawiły się nowe druki wniosku na przedmioty orotpedyczne i środki pomocnicze oraz załączniki 1 - 5

 

8 stycznia 2021
Małgorzata Szumielewicz

Dzień wolny

Uwaga!!!

Informujemy, że 24 grudnia 2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej będzie nieczynne.

(Dzień 24 grudnia jest dniem wolnym od pracy przysługującym w zamian za święto 26 grudnia przypadającego w sobotę)

18 grudnia 2020
Paweł Perkowski

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. zwanym dalej „RODO”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że:

 • administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Skarżysku- Kamiennej ul. Plac Floriański 1, a podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 • w sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w firmie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, to:

adres korespondencyjny 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, adres e-mail: iodpcpr.sko@wp.pl, tel.41 253 00 23;

 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia), prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • w razie konieczności Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia wnioskowanego wsparcia,
 • podstawą przetwarzania danych jest podstawą przetwarzania moich danych jest: 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym danych dotyczących zdrowia), art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby lub zgoda osoby której dane dotyczą;
 • Administrator nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych
  w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.
5 października 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14 września 2020
Paweł Perkowski

Informacja z otwarcia ofert

7 września 2020
Paweł Perkowski

Wyjaśnienia do zapytania na dostawę komputerów

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ w załączniku.

2 września 2020
Paweł Perkowski

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2 września 2020
Paweł Perkowski

III przetarg na dostawę komputerów

Ogłoszenie nr 577909-N-2020 z dnia 2020-08-27 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

27 sierpnia 2020
Paweł Perkowski
Czytaj więcej o: III przetarg na dostawę komputerów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej
Data utworzenia:2016-05-19
Data publikacji:2016-05-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:43942